Gelir-Gider Bütçesi

2020 Yılı Gelir - Gider Bütçesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2020 Yılı Ödenek Cetveli A için tıklayınız

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2020 Yılı Ödenek Cetveli B için tıklayınız

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2020 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması için tıklayınız

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2020 Yılı Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Cetveli için tıklayınız

2019 Yılı Gelir - Gider Bütçesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2019 Yılı Ödenek Cetveli A için tıklayınız

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2019 Yılı Ödenek Cetveli B için tıklayınız

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2019 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması için tıklayınız

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2019 Yılı Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Cetveli için tıklayınız


2018 Yılı Gelir - Gider Bütçesi ve Kesin Hesap

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Gelir Bütçesi için tıklayınız

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Gider Bütçesi için tıklayınız

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması için tıklayınız

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Cetveli için tıklayınız

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Gelir Kesin Hesap Cetveli için tıklayınız.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Gider Kesin Hesap Cetveli için tıklayınız.


2017 Yılı Gelir - Gider Bütçesi 
ve Kesin Hesap

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Gelir Bütçesi için tıklayınız

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Gider Bütçesi için tıklayınız

Antalya Büyükşehir Belediyesi Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli için tıklayınız

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Cetveli için tıklayınız

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Gelir Kesin Hesap için tıklayınız

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Gider Kesin Hesap için tıklayınız

2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi ve Kesin Hesap

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2016 Yılı Gelir Bütçesi için tıklayınız

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2016 Yılı Gider Bütçesi için tıklayınız

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2016 Yılı Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma düzeyinde tablo için tıklayınız

Antalya Büyükşehir Belediyesi (Açık/Fazla) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli için tıklayınız

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2016 Yılı Gelir Kesin Hesap Cetveli için tıklayınız

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2016 Yılı Gider Kesin Hesap Cetveli için tıklayınız


2015 Yılı Gelir - Gider Bütçesi ve Kesin Hesap
 

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Gelir Cetveli-B (Örnek 15) için tıklayınız

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Ödenek Cetveli-A (Örnek 14) için tıklayınız

Antalya Büyükşehir Belediyesi Açık-Fazla Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli için tıklayınız

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Gelir Kesin Hesap Cetveli için tıklayınız

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Gider Kesin Hesap Cetveli için tıklayınız

2014 Yılı Gelir - Gider Bütçesi ve Kesin Hesap

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Finansman Kesin Hesabı için tıklayınız

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Gelir Kesin Hesabı Tablosu için tıklayınız

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Gider Kesin Hesabı Tablosu için tıklayınız

Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2014 Yılı Kesin Hesap için tıklayınız

2009 - 2016 Yılları Gelir Bütçesi

2009 yılı mali gelir bütçesi için tıklayınız

2010 yılı mali gelir bütçesi için tıklayınız

2011 yılı mali gelir bütçesi için tıklayınız

2012 yılı mali gelir bütçesi için tıklayınız

2013 yılı mali gelir bütçesi için tıklayınız

2014 yılı mali gelir bütçesi için tıklayınız

2015 yılı mali gelir bütçesi için tıklayınız

2016 yılı mali gelir bütçesi için tıklayınız

2009 - 2016 Yılları Gider Bütçesi

2009 yılı mali gider bütçesi için tıklayınız

2010 yılı mali gider bütçesi için tıklayınız

2011 yılı mali gider bütçesi için tıklayınız

2012 yılı mali gider bütçesi için tıklayınız

2013 yılı mali gider bütçesi için tıklayınız

2014 yılı mali gider bütçesi için tıklayınız

2015 yılı mali gider bütçesi için tıklayınız

2016 yılı mali gider bütçesi için tıklayınız

2009 - 2014 Yılları Bütçe Gelir Kesin Hesabı

2009 mali yılı gelir bütçe kesin hesabı için tıklayınız

2010 mali yılı gelir bütçe kesin hesabı için tıklayınız

2011 mali yılı gelir bütçe kesin hesabı için tıklayınız

2012 mali yılı gelir bütçe kesin hesabı için tıklayınız

2013 mali yılı gelir bütçe kesin hesabı için tıklayınız

2014 mali yılı gelir bütçe kesin hesabı için tıklayınız

2009 - 2014 Yılları Bütçe Gider Kesin Hesabı

2009 mali yılı gider bütçe kesin hesabı için tıklayınız

2010 mali yılı gider bütçe kesin hesabı için tıklayınız

2011 mali yılı gider bütçe kesin hesabı için tıklayınız

2012 mali yılı gider bütçe kesin hesabı için tıklayınız

2013 mali yılı gider bütçe kesin hesabı için tıklayınız

2014 mali yılı gider bütçe kesin hesabı için tıklayınız